Over ons

Onderwijsnetwerken is een platform waar onderwijsprofessionals elkaar kunnen vinden. Een platform voor en door betrokken mensen uit het onderwijs. Hier kun je met elkaar in gesprek gaan en ervaringen en kennis delen. Ook blijf je in het netwerk op de hoogte van nieuws over een thema en/of bijeenkomsten.  

Onderwijsnetwerken is een website van Kennisnet. Kennisnet en haar partners brengen het onderwijs samen door community's op te richten om krachten te bundelen.  

Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict. We zorgen ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ict-risico‚Äôs te beheersen.  

Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en MBO Digitaal bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en).  

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).